מכון לחקר יהדות ספרד והאנוסים במכללה האקדמית נתניה
סיור מיוחד – בעקבות סוד הישרדותם של האנוסים בספרד ובפורטוגל
בייעוץ המכון לחקר יהדות ספרד והאנוסים במכללה האקדמית נתניה
  (מתאים גם לשומרי שבת)
 2106, 26  – 17 מאי
אתם  מוזמנים לסמינר מטייל מיוחד במינו בספרד ובפורטוגל, במטרה ללמוד על היהודים, לחוות לפענח יחד, את מציאות חייהם ותולדות אנוסי ספרד ופורטוגל.
הרצאות בערבים […]